Reklamasjon

Ja Nei
Om apparatet ikke fremviser garanti / reklamasjonsfeil, forbeholder vi oss retten til å fakturere frakt og kostnader for undersøkelse